STIFTELSEN

Søndag 13. mai 1956 ble St. Olav Losje XIII Hønefoss stiftet. Året før hadde Broder Per Strindeberg i Losje St. Olav I henvendt seg til Riksrådet med en opplysning om at han i Hønefoss kjente personer som kunne egne seg som medlemmer av Ordenen. Dessuten kunne disse danne spiren til en ny losje, mente han.
  
Det skulle vise seg at Strindeberg hadde rett i begge sine antagelser. I januar 1956 ble tre kandidater fra Hønefoss opptatt som medlemmer i Drammens-losjen. I mars samme året ble det drøftinger om stiftelse av en ny losje i Hønefoss - og Losje I påtok seg å være moderlosje.

Er par måneder etter var Losje XIII et faktum. Om stiftelsesdatoen ble valgt på grunn av losjens nummer, eller om det berodde på en tilfeldighet, vites ikke.


CHARTERBRØDRENE

De 12 edsvorne menn var:
Øvre rad: Olaf Muggerud, Hans Næss, Yngvar Muggerud, Finn Borg Hansen, Egil Brenden og Nils Stabæk.


Nedre rad: Eigill Eriksen, Bjørn Olsen, Kristian Bjerke, Nils Andersen, Gunnar Aasheim og Leif Trondsen.


DET FØRSTE MØTET

Losje XIIIs aller første møte finner sted 6. september i stiftelsesåret. Stedet er frimurernes lokaler i Hotell Fønix, beliggende på Søndre torv i byen.
Til stede er drott Bjørn Olsen, jarl Eigill Eriksen, lendermann Gunnar Aasheim, kansler Leif Trondsen, skattmester Finn Borg Hansen, skald Nils Andersen, 1. skutilsvein Kristian Bjerke, 2. skutilsvein Hans Næss, indre losjevakt Nils Stabæk, ytre losjevakt Olaf Muggerud og Yngvar Muggerud.

Riksdrott Petter Skatvedt, rikskansler Helge Enersen og seks brødre fra Losje I Drammen har også tatt turen til Hønefoss denne torsdagskvelden.

Fra referatet sakses et utdrag fra Riksdrotts hilsen til den unge losjen:


"Arbeidet i losjen kan støte på flere skjær, men arbeidet vil nok lykkes med de krefter som er kommet med i losjen. Til å begynne med kan det være mange ting dere lurer på, men bruk øynene og ørene, og les ritualene - etter en stund vil dere nok forstå."

DE FØRSTE 25 ÅRENE

Til jubileumsåret i 1981 ble det skrevet en 25-årsberetning. Her finner vi at det i losjeåret 56/57 var 12 medlemmer i Hønefoss-losjen. Det må ha vært et sårbart år, med maksimalt én Broder uten plikter til stede på møtene. Det er på sin plass å nevne at beretningen understreker den gode hjelpen losjen fikk fra moderlosjen i Drammen i denne perioden. Det var sannsynlig besøk derfra som gjorde at det til tider ble mulig å avholde møter.

Men tross få medlemmer var ambisjonen satt. Brødrene ville vokse, og Brødrene fikk det til. Da St. Olavs Losje XII den 20. april 1958 ble hevet til tredje grad, knapt to år etter stiftelsen, var medlemstallet oppe i 25.I 1981 talte losjen 77 medlemmer. 


DE FØRSTE 50 ÅRENE


I 2006 kunne drott Knut Olav Sunde invitere til Losjens 50-årslag. Bursdagen ble feiret på behørig vis, med lunsj på tusenårsstedet Hringariki før Losjemøte på ettermiddagen og etterfølgende bankett. Med 101 Brødre til bords ble det trangt i spisesalen i losjelokalene på Eikli, men desto fler gode taler, sanger og muntre replikker.

Vår damelosje sto for serveringen, og hadde nok en stri tørn denne varme ettermiddagen og kvelden.

Matrikkelen for 2006-2007 opplyser at det var 70 medlemmer i Hønefoss-losjen.

DE FØRSTE TUSEN MØTENE

Den 19. oktober 2011 slås dørene til Ridderhallen opp for 1000. gang i St. Olav Losje XIII. Det er for øvrig fellesmøte med losjene i Drammen, Oslo og Kongsberg.

58 Brødre lytter andektig til at Drott Edgar Brentebråten åpner losjen. Han hilser spesielt velkommen én Broder. Det er Hans Næss. Vår Charterbroder, som 13. mai 1956 var i hirden da Losje XIII ble innviet. I sin tid som Drott skrev Broder Hans også Losjens mye brukte "Ti punkter for å være en god Losjebroder"

Denne høytidelige kvelden holder Broder Harald Gandrud et innlegg. "Sannhetens vesen er ikke å ha rett, men å gjøre rett", avslutter han sine ord med.

Senere i møtet deler Riksjarl Leif Aker ut to hedersmedaljer for 50 års medlemskap. Den ene mottar Haralds far Rolf.

Joda, slekt følger slekters gang på Hønefoss. Og nye slekter kommer til. Losjen lever og er viktig for mange. Nå, som for tusen møter siden.